Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 622:658.51

© V. N. Embulayev, A. I. Tonkikh, 2011

THE MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE MANAGEMENT PROBLEM IN COALMINING INDUSTRY

The authors study and mathematically formalize the problem of coordination in two level system for management decisions at coalmining enterprises of the Russian Far East. This system consists of one element on the upper level and a number of elements on the lower level. A general scheme of the coordination procedure in such system is described, as well as the possibility of developing non-iterative and iterative algorithms for coordination on its basis is shown.

Keywords: federal districts, the Far East, coal-mining industry, management decisions, coordination algorithms

References:

  1. Embulaev V.N., Tonkhih A.I. Sovershenstvovanie upravleviya predpriyatiyami ugol`noiy promishlennosti v tseliyakh povisheniya konkurentosposobnosti: monografiya. – Vladivostok: Izdatelstvo “Dalnauka”, 2010.
  2. Embulaev V.N. Teoreticheskie osnovi I metodi upravleniya transportnoi sistemoi krupnogo gjrjda: monoggrafiya. – Vladivostok: Izdatelstvo “Dalnauka”, 2004.
  3. Gaft M.G., Ozernoi. Videlenie mnozhestva nepodchinennikh resheniy i ih otsenok v zadachakh priniyatiya resheniy pri vektornom kriterii // A i T, 1973, # 11.
  4. Evtushenko Y.G., Potapov M.A. Poisk globalnikh resheniy // Metodi reshniya zadach operativnogo upravleniya. M.: VNIIPOU, 1984.
  5. Akulich I.L. Matematicheskoe programirovanie v primerakh I zadachakh. M.: visshaya shkola, 1993

Download Download article (210.7 Kb)

—ontents —ontents