Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 316.653:502.1(571.62)

© I. N. Karpova, 2011

STUDY OF ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS AND POPULATION AWARENESS OF ENVIRONMENTAL SITUATION

In the article the main results of sociological study of environmental consciousness and students awareness of environmental situation are given. The main factors of formation of ecological consciousness are revealed and the relative importance of these factors for all respondents and for representatives of different categories of young people is defined.

Keywords: environmental consciousness, environmental situation, environmental education, survey

References:

  1. Putin V. V. O komplekse mer po uluchsheniyu ekologicheskoy obstanovki v Rossii [Elektronnyy resurs] : materialy soveshchaniya v Pravitelstve RF. - Rezhim dostupa:  http://premier.gov.ru/events/news/14655/ (30.03.2011)
  2. YArulin I. F. Formirovanie doveriya molodezhi: sotsiologicheskiy analiz / I. F. YArulin, E. S. Slonskiy  // Vestnik TOGU. - 2009. - ¹ 3(14).
  3. Karpova I. N. Rol edinogo ekologo-obrazovatelnogo prostranstva v formirovanii ekologicheskogo soznaniya / I.N. Karpova // Problemy i perspektivy razvitiya obrazovaniya: materialy mezhdunar. nauchn. konf.  - Perm: Mol. uchenyy, 2011. - T. 1.

Download Download article (295.7 Kb)

—ontents —ontents