Pacific national university Main page Bulletin of Pacific national university

UDC 624.074.415.624.072.2

© V. A. Kravchuk, 2011

SMOOTH SHELLS FOR COVERS AND FLOORS OF BUILDINGS WITH DIAPHRAGMS BASED ON PRESTRESSED STEEL BEAMS

The practicability of the formation of ferroconcrete shells with a positive Gauss curvature for coverings of buildings is studied when the diaphragm of shells from curved prestressed steel beams is used. The comparative analysis of stressed and deformed state of plane plates and shells is made.

Keywords: roof slab, flat shell of positive Gaussian curvature, the membrane theory calculation, prestressed elements, line violations.

References:

  1. Kravchuk V. A. Primenenie  predvaritelno napryazhennykh stalnykh balok v kachestve rigeley karkasa vysotnogo zdaniya  //Vestnik TOGU ¹1(20). Habarovsk. 2011. S. 7.
  2. Kravchuk V. A. Konstruktsii, predvaritelno napryazhennye bez zatyazhek. Optimalnoe proektirovanie. Habarovsk. 2010. S. 212.
  3. Nikireev V. M.,  Shadurskiy V. L. Prakticheskie metody rascheta obolochek. Izd. literatury po stroitelstvu. M.: 1966. S. 269.
  4. Vlasov V. Z. Obshchaya teoriya obolochek. Gostekhizdat, 1949.
  5. Goldenveyzer A. L. Teoriya uprugikh obolochek. Gostekhizdat, 1953.
  6. Nikireev V. M. Primenenie bezmomentnoy i momentnoy teorii k raschetu pologikh obolochek polozhitelnoy krivizny. Voprosy  bezmomentnoy teorii obolochek perenosa. Dissertatsiya. NII po stroitelstvu, M.,, 1960. 

Download Download article (448.8 Kb)

—ontents —ontents